La Bicicleta i la Ciutat

Debatre propostes, actualitzar i difondre informació, ets. en realció a la bicicleta com a mitjà de transport saludable i que respecta el medi ambient a les ciudades, però sense oblidar altres aspectes como el cicloturisme i les infraestructures ciclistes tant urbanes com interurbanes.

Publica un comentari