L’Obra Social “la Caixa” i la Diputació de Girona promouen l’estudi de l’espinós, una espècie de peix amenaçada, bioindicadora de l’estat dels ecosistemes fluvials i del canvi climàtic

L’objectiu de l’estudi que s’està duent a terme és acabar d’aprofundir en el coneixement d’aquesta espècie per saber quin és l’estat actual de les seves poblacions i determinar-ne l’espectre com a indicador biològic. D’aquests seguiments se’n poden derivar tant propostes per establir mesures de conservació de l’espècie, com també suggeriments per mitigar o revertir els efectes del canvi climàtic i, en general, de l’activitat humana sobre els rius.Aquesta iniciativa s’emmarca dins del conveni de l’Obra Social “la Caixa” i la Diputació de Girona per millorar, protegir i defensar espais naturals de les comarques de Girona, que té com a una de les prioritats l’estudi de l’estat de conservació d’espècies i hàbitats amb un alt interès de protecció. Així mateix, centra esforços especials en l’estudi i mitigació dels efectes del canvi climàtic.

Un estudi necessari per conservar i millorar aquesta espècie

L’espinós és una de les espècies de peixos d’aigua dolça més amenaçades de la península Ibèrica. Estudis preliminars evidencien que les poblacions catalanes d’aquesta espècie són les més ben conservades a la vessant mediterrània de la península, tot i que també pateixen una regressió acusada. A les comarques de Girona, fins no fa gaire l’espinós era present a la majoria d’ecosistemes aquàtics continentals de terra baixa. Actualment, si bé ha desaparegut de molts sectors de les comarques de Girona, continua mantenint almenys sis nuclis poblacionals d’extensió variable, de manera que aquesta demarcació constitueix la principal zona de tot el litoral mediterrani ibèric.

Les peculiaritats biològiques i ecològiques de l’espinós el converteixen en un excel·lent indicador sobre l’estat dels ecosistemes fluvials mediterranis. Sembla ser que existeix una clara relació entre la densitat de població d’aquesta espècie i l’estat ecològic dels trams de riu on viu, però encara manca informació respecte d’això. Tot apunta al fet que factors com ara la qualitat del bosc de ribera o, sobretot, la qualitat de l’aigua tenen un paper clau en la conservació de l’espinós.

El seguiment de les poblacions d’aquest peix amenaçat constitueix una necessitat perquè es conservi, i a la vegada una oportunitat per conèixer l’evolució dels seus hàbitats davant l’escenari actual de canvi climàtic.

Font: Agrodigital.com

 

Publica un comentari