Josep Maria Mallarach, consultor ambiental

Membre de la Comissió mundial d’àrees protegides i de la Comissió de polítiques ambientals d’UICN.

Consultor de medi ambient des de 1978, amb llarga experiència nacional i internacional en la planificació territorial, urbanística i estratègica, així com l'avaluació ambiental de projectes, plans, programes i polítiques. Avaluació d’espais naturals protegits. Ordenació i gestió del paisatge. Integració dels valors intangibles del patrimoni natural i cultural en la planificació i gestió.

Publica un comentari