Jornades tècniques: Mortalitat de la fauna en vies de transport

Les infraestructures de transport son una de les grans amenaces a la biodiversitat  a nivell mundial. La mortalitat de la fauna per ser atropellada es un dels efectes de les carreteres i les vies de ferrocarril sobre les poblacions d’animals silvestres que les atravesen.

Aquestes jornades tècniques pretenen oferir una visió general d’aquesta problemàtica, conèixer la seva incidència, així com les metodologies més apropiades per a obtenir informació estandarditzada i comparable.

Publica un comentari