Jornades Tècniques "GeoEnergia a Catalunya"

La primera jornada tècnica serà Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic
Instal·lacions híbrides: Energia Solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica.
Aquesta jornada se centrarà en els sistemes d’autoconsum d’alta eficiència i, específicament, en les instal·lacions híbrides que combinen energia solar i energia geotèrmica. Aquestes instal·lacions són clau en la transició energètica i en la lluita contra el canvi climàtic.

Publica un comentari