Jornades sobre Conservació i Recuperació de Les Closes de l'Empordà

Discutir sobre la vertebració de l’activitat social i econòmica en espais naturals humits i la seva comptabilització amb la protecció i conservació del territori. Per assolir aquests objectius cal tenir un coneixement acurat sobre les característiques de les Closes i dels diferents elements del paisatge que les componen, la interrelació entre ells per formar un ecosistema singular i la fragilitat d’aquests. Aquest reconeixement ha de permetre l’avaluació, predicció, diagnosi i prevenció dels impactes ambientals derivats dels canvis en l’ús i maneig del territori definit per les Closes en els seus components de sòls, aigües, vegetació i fauna.

Publica un comentari