Jornades: El repte de la gestió dels espais naturals protegits en el context actual. Experiències en Xarxa Natura 2000 i espais fluvials.

Conèixer i reflexionar entorn a les polítiques que les diferents administracions tenen previstes en relació a la gestió dels espais naturals protegits en un context de crisi econòmica i incertesa quant al seu futur.

Conèixer experiències exitoses, en alguns casos fins i tot enginyoses, que permeten que els espais protegits tinguin un nivell de gestió satisfactori per part dels agents implicats.

Publica un comentari