Jornada Tècnica sobre noves solucions per al tractament i la gestió de les aigües residuals

L’objectiu principal de la jornada és divulgar diverses solucions LIFE per al tractament i/o gestió de les aigües residuals entre els diferents actors interessats. El LEQUIA ha portat a terme un estudi per identificar les necessitats principals en el camp del tractament i la gestió de les aigües residuals a Catalunya i a Espanya. A partir d’aquesta anàlisi, s’ha fet una selecció de diferents projectes LIFE exitosos que poden donar respostes a aquestes necessitats. Aquests projectes seran presentats a la jornada.

Publica un comentari