Jornada tècnica per al desenvolupament rural, el finançament i la gestió de la xarxa Natura 2000: Conservació, oportunitats i reptes de futur

Donar a conéixer aquesta xarxa d´espais naturals definida per a la conservació de la diversitat biològica europea.

Publica un comentari