Jornada tècnica: Gestió del medi natural municipal. La custòdia del territori, una eina de consens

Donar a conèixer casos pràctics d’acords de custòdia del territori promoguts per ens locals, que puguin servir de model per a altres ens locals.

 

Publica un comentari