Jornada tècnica: Espècies exòtiques invasores en ambients fluvials

Els sistemes aquàtics continentals són espais de gran valor ecològic i social que cal preservar. A través de l’educació ambiental es poden conèixer i difondre els seus valors i promoure la seva protecció i conservació de manera integral i fomentar un ús sostenible de l’aigua que garanteixi l’equilibri entre satisfer la demanda de consum i la conservació del medi natural.

Publica un comentari