Jornada Tècnica Autocompostatge

S'aprendrà, a nivell tècnic, què es l'autocompostatge, com es dissenya i es finança una campanya per implantar el compostatge domèstic i quins requisits són necessaris per tramitar la sol·licitud de subvenció a l'ARC.

Publica un comentari