Jornada tècnica: aprofitament d’aigües pluvials en l’edificació

Jornada tècnica per presentar la guia d’aprofitaments d’aigües pluvials en edificació, més altres ponències del mateix àmbit.

Publica un comentari