Jornada taller “Inversions en eficiència energètica i energies renovables sense endeutament per als ens locals”

Programa de la jornada taller del 27 de juny de 2013.

Contractes amb empreses de serveis energètics (ESE). L’experiència d’ESE en enllumenat a Martorelles.

L’experiència en ESE en una xarxa de calor amb biomassa a Vic.

Contractes de rènting i lísing amb entitats de banca. L’experiència d’una xarxa de calor amb biomassa a Caldes de Montbui.

Situació actual de la mobilitat elèctrica. Aparició de la nova figura administrativa per a empreses: el gestor de càrrega.

Altres formes de finançament: L’experiència d’instal·lació solar fotovoltaica participada per ciutadans a Vilanova i la Geltrú.

Presentació empreses i entitats participants.

Publica un comentari