Jornada: Subvenció de projectes pilot de Compra Pública d’Innovació en matèria de recollida selectiva de residus municipals

Jornada informativa i punt de trobada sobre la subvenció destinada a ens locals de Catalunya per a l’assignació de cofinançament del Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a la realització de projectes pilot de compra pública d’innovació en matèria de recollida
selectiva de residus municipals.
Aquesta jornada es podrà seguir també a través de videoconferència

Publica un comentari