Jornada: sostenibilitat i competitivitat en les impremtes i editorials

L’objectiu d’aquesta jornada és analitzar les possibilitats de millora competitiva de les empreses relacionades amb el producte gràfic mitjançant la integració de polítiques ambientals.

Es compartiran coneixements i es crearan sinergies entre els projectes BATsGRAPH i Greening Books, finançats per la Unió Europea dins dels programes LIFE+, destinats a la millora ambiental del producte imprès, fet que permetrà millorar el coneixement dels processos propis d’impressors, editors i dissenyadors, i fer propostes d’aplicació en els respectius camps: aplicació de processos sostenibles en la impressió, i de l’ecodisseny en l’àmbit editorial.

Publica un comentari