Jornada sobre Sostenibilitat Energètica

• Donar a conèixer i analitzar experiències innovadores per a una millor gestió de l’energia per a les administracions locals, de manera transversal.
• Establir un debat constructiu sobre els escenaris de futur energètic de Catalunya.
• Donar a conèixer experiències per reduir l’impacte de les nostres accions quotidianes.

Publica un comentari