Jornada sobre protocols per a l'avaluació de l'estat ecològic als ecosistemes aqüàtics de Catalunya

En aquesta jornada es presentaran uns protocols per a l'anàlisi de l'estat ecològics als rius, llacs, zones humides i embassaments de Catalunya amb la finalitat d'uniformitzar el procediment d'obtenció i tractament de dades i la seva interpretació de manera comparable.

Publica un comentari