Jornada sobre l'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil

Tenir un coneixement adient sobre la telefonia mòbil i els seus possibles efectes sobre les persones i el medi ambient, així com dels procediments d'ordenació ambiental a la demarcació no urbana que porta a terme la Generalitat de Catalunya, cara a la tramitació de les corresponents llicències i/o permisos.

Publica un comentari