Jornada sobre l'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i de radiocomunicació

Conèixer la telefonia mòbil i els seus possibles efectes sobre les persones i el medi ambient.
Saber els procediments d'ordenació ambiental de les instal.lacions de telecomunicació a la demarcació no urbana.

Publica un comentari