Jornada sobre les Millors Tècniques Disponibles

La present jornada s’ha dissenyat per facilitar un marc de referència i posar a disposició de les enginyeries i consultories mediambientals informació a tenir en compte en la redacció dels projectes d’Autorització Ambiental.

Publica un comentari