Jornada sobre les infraestructures de l'EURAM. El cas de la regió de Girona

Les regions europees del futur, són regions amb intercanvi comercial mutu intens, una interdependència estructural i una tradició, fins i tot d’elements d’ordre històric o cultural comuns.

Publica un comentari