Jornada sobre la nova política de cohesió de la Unió Europea adreçada als ens locals

Explicar les noves orientacions de la política regional i de cohesió europea (2007-2013).
A la vegada, els departaments d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, de Treball i de Governació i Administracions Públiques donaran compte del detall de les noves convocatòries previstes per a Catalunya, de manera que els ajuntaments i ens locals catalans puguin tenir una idea clara de la tipologia d’ajudes que hi haurà disponible per al nou període de programació 2007-2013.

Publica un comentari