Jornada sobre l’ús dels Sistemes d’Informació Geogràfica i la Teledetecció en els àmbits rural, agrícola i forestal

Presentar algunes de les aplicacions dels SIG i la Teledetecció encarades a la millora en la gestió, planificació i producció en els àmbits rural, agrícola i forestal.

Publica un comentari