Jornada sobre gestió eficient de l'aigua de reg en jardineria i espais verds

Abordar des de diferents àmbits aquells paràmetres més importants que afecten el reg de jardins i espais verds.

Publica un comentari