Jornada sobre comunicació per al foment de la recollida selectiva de residus d'envasos

Valorar les accions fetes i establir línies estratègiques per al futur de les campanyes de comunicació.

Publica un comentari