Jornada Projectes Clima 2013

Els Projectes Clima són un dels elements clau per aconseguir l’objectiu al 2020 de reduir les emissions de gasos d’efecte hiver-nacle als sectors difusos un 10% respecte el 2005

Publica un comentari