Jornada Professional de Biomassa de Catalunya

En els últims anys, l’ús de la biomassa s’està implantant al nostre país com a recurs energètic viable i renovable. Però en quins casos aquest ús és òptim i viable? Què cal tenir en compte a l’hora de tirar endavant una instal·lació? Quins són els punts forts i els punts febles? En aquesta jornada professional intentarem donar resposta a aquests interrogants.

Publica un comentari