Jornada presentació projecte Life MINAQUA

El projecte LIFE MinAqua és un projecte de demostració d’estalvi d’aigua, que té com objectiu utilitzar tecnologies naturals per al tractament de les aigües residuals de les instal·lacions de rentat de vehicles, així com reutilitzar l’aigua a través d’un procés de depuració natural i reduir-ne el consum, utilitzar menys detergents i estalviar energia.

Així mateix es proposa incorporar aquestes mesures en les ordenances municipals per l’estalvi d’aigua.

Publica un comentari