Jornada: Opcions de finançament en energia sostenible

Aquest esdeveniment s’adreça, principalment, a les PIME i als ens locals de les comarques gironines.

Durant la segona part es duran a terme trobades professionals curtes amb diferents entitats financeres, amb la finalitat de fomentar el contacte o treball en xarxa (networking) entre els actors participants a la jornada.

Publica un comentari