Jornada Mobilitat, congestió i planificació territorial

1a Taula – La congestió de la xarxa viària i perpspectives de futur.
2a Taula – Efectes econòmics, ambientals i territorials de la congestió.

Publica un comentari