Jornada “La tarifa dels serveis municipals d’abastament d’aigua” Octubre 2008

Aquesta jornada s’ha dirigit a alcaldes, regidors, secretaris, interventors i tècnics dels ens locals de les comarques gironines, amb l’objecte de contribuir a la comprensió de l’estructura dels costos del servei d’abastament d’aigua i la seva traducció a tarifes en el moment de la formulació de les ordenances fiscals municipals.

Programa jornada “La tarifa dels serveis municipals d’abastament d’aigua”. Octubre 2008
El preu de l’aigua a Catalunya. Mariona Coch. 2008
La tarifa d’abastaments d’aigua. Joan Gaya. 2008
Evolució de la tarifa municipal per a la gestió eficient de l’aigua. Josep Cullell. 2008
Nota de premsa 03_10_2008_Jornada la tarifa de l’aigua.
Resposta a una consulta a Direcció General de Tributs del Ministeri de Economia i Hisenda