Jornada “La incorporació del vehicle elèctric dins les flotes municiplas”

La jornada està adreçada a alcaldes, regidors, responsables de compres (ja que es parlarà dels nous plecs de condicions que estan fent alguns ajuntaments en aquest àmbit), de mobilitat, de medi ambient, urbanisme, caps de seguretat o policia, responsables de serveis viaris i a tots aquells que els interessi una mobilitat sostenible.

Publica un comentari