Jornada L’avaluació ambiental en el planejament urbanístic

1- Impregnar de criteris ambientals les decisions de futur que es prenguin sobre el territori i proporcionar elements operatius per a la formulació d’informes ambientals dels plans territorials i urbanístic.
2- Conèixer a fons l’aplicació de l’avaluació ambiental i la seva aplicació als plans i programes i donar una sèrie d’instruccions tècniques per a la elaboració dels informes ambientals en el planejament general.

Publica un comentari