Jornada Integració fotovoltaica en els edificis

L’energia solar fotovoltaica es un mitjà excel·lent per a contribuir amb un model energètic sostenible i respectuós. L'integració de l’energia solar en l’edificació urbana implica canviar els elements d’ús habituals en la construcció pels mòduls fotovolaics, de manera que la pròpia estructura de l’edifici es converteix en productora d’energia, i aquesta integració ofereix, al mateix temps, una visual innovadora per l’edifici.

Publica un comentari