Jornada “Infraestructures, mobilitat i territori”. Riudellots de la Selva. 23 de març de 2006

Es va organitzar aquesta jornada amb l’objectiu de donar a conèixer els instruments per tal de poder formular al·legacions al PITC.

Programa Jornada “Infraestructures, mobilitat i territori”. Riudellots 2006

Diagnosi territorial en matèria de connectivitat. Jaume Hidalgo. Març 2006

Permeabilització d’infraestructures. Josep Sala. Març2006

PITC Comarques gironines. Pau Noy. Març2006

Publica un comentari