Jornada informativa sobre la gestió de residus de piles i acumuladors

L’objectiu d’aquesta jornada és proporcionar tota la informació necessària als ens locals de Catalunya sobre conveni marc entre l’Agència de Residus de Catalunya i els sistemes integrats de gestió (SIG) de residus de piles i acumuladors Fundación Ecopilas i European Recycling Platform España, així com els mecanismes d’adhesió i funcionament previstos.

Publica un comentari