Jornada informativa sobre la convocatòria 2010 del Programa de Medi Ambient del 7à Programa Marc de la Comissió Europea

El Programa de medi ambient forma part del programa específic sobre Cooperació del 7è Programa Marc, el qual recolza totes les activitats d’investigació realitzades per diverses entitats científiques en cooperació transnacional i pretén assolir o consolidar el lideratge en àmbits clau de la ciència i la tecnologia.

Publica un comentari