Jornada informativa: El nou cànon de l’aigua

Aquesta jornada informativa té l’objectiu de donar tota la informació als gestors locals del cicle de l’aigua sobre els canvis al cànon de l’aigua(electes, tècnics/ques municipals, personal administratiu i d’atenció al ciutadà, empreses gestores públiques o privades, per tal de poder informar correctament als usuaris/es.

Publica un comentari