Jornada “II Carta de Tossa”

Presentar diverses visions sobre l’estat actual del nostre litoral, conèixer diferents experiències en la gestió de zones costaneres i per acabar, en plenari, debatre sobre els possibles compromisos a assolir pels ens locals.

Publica un comentari