Jornada Hispano-Austriaca. Eficiència Energètica i Arquitectura Sostenible

Promoure l’ús de la tecnologia austríaca en energies renovables i arquitectura sostenible, ja que Àustria és un dels països pioners en l’ús de materials d’aïllament tèrmic en la construcció, de l’ús de l’energia solar fotovoltaica, la biomassa i la geotèrmia.

Publica un comentari