Jornada Governança, Formació i Promoció

La jornada s’emmarca en un primer procés de participació per l’elaboració de l’estratègia catalana de la bicicleta.

La jornada té com objectiu abordar, d’una banda, aspectes relatius a la governança de la mobilitat en bicicleta, com la gestió de la xarxa, el marc competencial i la cooperació interadministrativa, així com l’obtenció de dades de demanda i la gestió de la informació als usuaris. De l’altra, també pretén abordar els temes relatius a la promoció, formació i sensibilització sobre l’ús de la bicicleta i els nous usos vinculats a la bicicleta com la ciclologística.

Publica un comentari