Jornada Forestal de Sant Francesc, 2006. Gestió Integral d'una finca orientada a la producció dels treballs de desembosc

Visitar i conèixer sobre el terreny temes específics i d'actualitat relacionats amb els boscos i amb el desenvolupament professional del sector forestal.

Publica un comentari