Jornada “Exploració i aprofitaments d’energia geotèrmica de baixa temperatura”

La jornada s’orienta, no tan sols als professionals de les ciències de la Terra, sinó especialment també a d’altres col·lectius tècnics i professionals avesats en l’enginyeria del disseny d’edificacions i habitatges. En termes generals, a les aplicacions de l’energia geotèrmica de baixa temperatura per a climatització i ACS.

Publica un comentari