Jornada «Economia circular i les 4R (repensar, reduir, reciclar i reutilitzar). Res es perd, tot s’aprofita»

A la jornada és previst presentar el nou paquet legislatiu de la UE sobre l’economia circular, com s’aborda a Catalunya l’economia circular dels residus i els seus efectes i beneficis a l’administració local.

Publica un comentari