Jornada de presentació d'eines de suport a la gestió municipal en matèria de contaminació acústica i lumínica

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (DGQACC) publica una sèrie de guies amb la voluntat de fer públics els criteris de prevenció i control de la contaminació acústica i lumínica que s’utilitzen en el procediment d’intervenció ambiental que porta a terme, per si poden ser útils per al personal tècnic d’altres administracions, persones promotores de projectes, projectistes, etc

Publica un comentari