Jornada de debat: Qui assumeix realment els costos dels envasos?. 2010

Una jornada informativa, d’intercanvi d’experiències i de debat, sobre la gestió dels residus d’envasos i de qui realment assumeix els seus costos, organitzada per la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable (FPRC), amb el suport del CILMA.

Jornada de debat: Qui assumeix realment els costos dels envasos?. Girona 2010
Conclusions de la Jornada “Qui assumeix realment els costos dels envasos?” 2010
Resum acta de la jornada “Qui assumeix realment els costos dels envasos?” 2010
Document de suport i d’argumentació de la campanya “Sistema dipòsit, devolució i retorn d’envasos” FPRC 2009
Moció de suport al sistema de dipòsit i retorn d’envasos. FPRC 2009
Gestió dels envasos a Catalunya, els costos i l’estat a les comarques gironines i el nou conveni amb Ecoembes. Agència de Residus de Catalunya
Els sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos: la solució de gestió dels residus d’envasosmés ecològica i eficient. Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable.
Sistemes de dipòsit i retorn d’envasos: els exemples d’Alemanya i Suècia. Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable.
Sistemes de dipòsit i retorn d’envasos: l’exemple de Suècia. Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable
Impostos als envasos i responsabilitat del productor a Europa. Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius
Estat i resultats de la reducció de la quantitat de bosses de plàstic. Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable.

Publica un comentari