Jornada de bones pràctiques en gestió de compres del sector públic

Donar visibilitat a les bones pràctiques en gestió de compres, que es produeixen en les unitats de compra i contractació de béns i serveis del sector públic català.

Publica un comentari