Jornada d’Eficiència Energètica

El contingut de les ponències tractarà sobre els preus de l’energia, el foment de les actuacions i mecanismes d’estalvi, l’eficiència energètica, i les implicacions de l’ús racional de l’energia i el Canvi Climàtic.
A les 7 de la tarda.

Publica un comentari