Jornada Connectivitat ecològica, planificació territorial i sistemes d'informació geogràfica. Experiències recents

La connectivitat en el planejament territorial

Publica un comentari